Dịch vụ

SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

Ngày Đăng : 09/05/2017 - 1:36 PM
Sửa chữa thiết bị phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng

Công ty có dịch vụ sửa chữa thiết bị phòng thí nghiệm  các máy:

- Sửa chữa máy kéo thép, máy kéo nén vạn năng

- Sửa chữa máy nén bê tông

- Sửa chữa máy nén xi măng

- Sửa chữa thiết bị thí nghiệm bê tông nhựa,..

Và tất cả các thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm xây dựng.

 Các tin khác