Bộ đo E bằng tấm ép tĩnh

  • Bộ đo E bằng tấm ép tĩnh

  • Mã:
  • Mô tả:
    Bộ đo E bằng tấm ép tĩnh Xuất xứ: Việt Nam
  • Giá : Liên Hệ

Bộ đo E bằng tấm ép tĩnh

Xuất xứ: Việt Nam

Dùng để xác định mô đun đàn hồi của đất và vật liệu áo đường tại hiện trường.

Bao gồm:

 + Kích 32 tấn (kèm đồng hồ đo tới 16 tấn)

 + Tấm ép cứng

 + Tấm tự lựa

 + Giàn thiên phân kế( Hoặc ỗng kê )

 + 2 đồng hồ so

 + Gá đồng hồ