BỘ THÍ NGHIỆM ĐO ĐỘ CHẢY XOÈ CỦA BÊ TÔNG

  • BỘ THÍ NGHIỆM ĐO ĐỘ CHẢY XOÈ CỦA BÊ TÔNG

  • Mã:
  • Mô tả:
    BỘ THÍ NGHIỆM ĐO ĐỘ CHẢY XOÈ CỦA BÊ TÔNG
  • Giá : Liên Hệ

BỘ THÍ NGHIỆM ĐO ĐỘ CHẢY XOÈ CỦA BÊ TÔNG
Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Inox
Bao gồm:
- Côn chuẩn
Đường kính dưới: 200 mm
Đường kính trên: 130 mm
Chiều cao mũ côn: 200 mm
- Bàn chuẩn ( Mặt phẳng và tấm đế )
Kích thước 700 x 700 (mm)
- Chày đầm gỗ: Kích thước đầu chày 40 x 40 (mm)