Búa thử độ cứng bê tông mates C380

  • Búa thử độ cứng bê tông mates C380

  • Mã: C380
  • Mô tả:
    Súng bắn bê tông C380 được sử dụng trong thí nghiệm không phá hủy, đây là thí nghiệm gián tiếp giúp chúng ta xác định độ cứng của bê tông thành phẩm, giá trị về cường độ bê tông đo được trên súng được đem so sánh với giá trị cường độ bê tông thu được khi tiến hành trên máy nén với cùng mẫu thử. Việc sử dụng súng bắn bê tông C380 có khả năng đánh giá cường độ bê tông được thực hiện bằng cách so sánh cường độ trung bình của cấu kiện; kết cấu hoặc của lô cấu kiện, kết cấu nhận được khi thí nghiệm so với cường độ trung bình yêu cầu của bê tông. Thiết bị được sản xuất tại ITALIA,  đây là một trong những Nước có nền công nghiệp xây dựng và sản xuất thiết bị thí nghiệm, kiểm định lớn nhất Thế Giới
  • Giá : Liên Hệ

Súng bắn bê tông C380 được sử dụng trong thí nghiệm không phá hủy, đây là thí nghiệm gián tiếp giúp chúng ta xác định độ cứng của bê tông thành phẩm, giá trị về cường độ bê tông đo được trên súng được đem so sánh với giá trị cường độ bê tông thu được khi tiến hành trên máy nén với cùng mẫu thử. Việc sử dụng súng bắn bê tông C380 có khả năng đánh giá cường độ bê tông được thực hiện bằng cách so sánh cường độ trung bình của cấu kiện; kết cấu hoặc của lô cấu kiện, kết cấu nhận được khi thí nghiệm so với cường độ trung bình yêu cầu của bê tông. Thiết bị được sản xuất tại ITALIA,  đây là một trong những Nước có nền công nghiệp xây dựng và sản xuất thiết bị thí nghiệm, kiểm định lớn nhất Thế Giới

 

Ứng dụng:

Dùng để xác định độ đồng nhất và cường độ nén của bê tông nặng trong kết cấu công trình, cường độ hay còn gọi là mác bê tông được xác định trên cơ sở xây dựng trước mối quan hệ thực nghiệm giữa cường độ nén của các mẫu bê tông trên máy nén và trị số bật nẩy trung bình trên súng bật nẩy nhận được từ kết quả thí nghiệm trên cùng một mẫu thí nghiệm

 

Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị súng bắn mác bê tông matest c380, thiết bị này phải đủ tiêu chuẩn chất lượng, phải được kiểm định hàng năm bởi các đơn vị có chức năng. Kết quả kiểm định của búa thử cường độ bê tông được cho là đạt yêu cầu, khi độ chênh lệch của từng kết quả thí nghiệm riêng biệt so với giá trị trung bình của 10 phép thử có độ sai lệch không quá 5%.

Xác định vị trí cần kiểm tra xác định cường độ trên các kết cấu, phải đảm bảo có chiều dày theo phương thí nghiệm không nhỏ hơn 100mm, các điểm thí nghiệm cách mép kết cấu ít nhất 50mm, đối với các mẫu thử thì các điểm thí nghiệm cách mép ít nhất 30mm. Khoảng cách giữa các điểm thử trên kết cấu hoặc trên mẫu không được nhỏ hơn 30mm.

Độ ẩm của vùng bê tông thí nghiệm trên kết cấu không chênh quá 30% so với độ ẩm của mẫu bê tông khi xây dựng biểu đồ thiết kế kỹ thuật.

Tuổi bê tông của kết cấu được kiểm tra từ 14 ngày đến 56 ngày.

Bề mặt bê tông của vùng thí nghiệm phải được đánh nhẵn, phẳng, sạch bụi, diện tích mỗi vùng thí nghiệm trên kết cấu không nhỏ hơn 400cm2. Nếu bề mặt có lớp trát hoặc trâng trí thì phải bóc bỏ.

Khi thí nghiệm, trục của súng bật nẩy bê tông phải luôn đảm bảo vuông góc với bề mặt thí nghiệm.

 Đối với mỗi vùng thí nghiệm trên kết cấu phải tiến hành thí nghiệm không ít hơn 16 điểm, có thể loại bỏ 3 giá trị dị thường lớn nhất và 3 giá trị nhỏ nhất, còn lịa 10 giá trị lấy trung bình. Giá trị bật nẩy xác định chính xác đến 1 vạch chia trên thang chỉ thị của súng bắn mác bê tông.

Sau mỗi lần thí nghiệm, súng bật nẩy bê tông matest c380 cần được lau sạch bui bẩn, cất giữ trong túi vải, để nơi khô ráo.

Lưu ý: Khi kiểm tra giá trị bật nẩy trên mẫu thử thì áp dụng mẫu có kích thước 150 x 150 x 150mm theo yêu cầu kỹ thuật xây dựng của TCVN 3105:93.

Khi thí nghiệm xác định trị số bật nẩy theo phương ngang, mẫu thử được cặp  trên máy nén với áp lực 0.5MPa.

Khi thí nghiệm xác định trị số bật nẩy theo chiều thừ trên xuống, mẫu thử được đặt trên nền phẳng của vật cứng có khối lượng không nhỏ hơn 500kg.

 

Thông số kỹ thuật:

Model: C380
Xuất xứ: Matest-Italy.
- Phù hợp tiêu chuẩn EN 12504: Part 2 / ASTM C805 / UNI 9189 / DIN 1048 / BS 1881:202 / NF P18-417 / UNE 83307
- Thích hợp cho kết cấu bê tông có cường độ 10 ~ 70N/mm2.
- Năng lượng va đập của lò xo 2.207J.
- Đơn vị đo N/mm2 (MPa).
- Khoảng đo: 10-70 N/mm2.
- Kích thước bao bì: 330 x 100 x 100 mm
- Khối lượng: khoảng 2 kg
- Cung cấp với túi đựng bằng vải, đá mài và hướng dẫn sử dụng.