Khuôn mẫu chuẩn hình số 8, bằng đồng

  • Khuôn mẫu chuẩn hình số 8, bằng đồng

  • Mã:
  • Mô tả:
    Dùng để xác định độ kéo giãn dài nhựa đường đặc trong phòng thí nghiệm, được thiết kế dành riêng cho đúc mẫu số 8 kéo giãn dài nhựa đường.
  • Giá : Liên Hệ

Khuôn mẫu chuẩn, hình số 8 bằng đồng

Xuất xứ:  Việt Nam

Dùng để xác định độ kéo giãn dài nhựa đường đặc trong phòng thí nghiệm, được thiết kế dành riêng cho đúc mẫu số 8 kéo giãn dài nhựa đường.