THIẾT BỊ THỬ ĐỘ BỀN RẠN MEN GẠCH CERAMIC

  • THIẾT BỊ THỬ ĐỘ BỀN RẠN MEN GẠCH CERAMIC

  • Mã:
  • Mô tả:
    THIẾT BỊ THỬ ĐỘ BỀN RẠN MEN GẠCH CERAMIC Model: TKL (300) Xuất xứ: Trung Quốc Dùng cho mẫu thử 300x300mm.
  • Giá : Liên Hệ