THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN UỐN GẠCH ỐP LÁT

  • THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN UỐN GẠCH ỐP LÁT

  • Mã:
  • Mô tả:
    THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN UỐN GẠCH ỐP LÁT Model: SKZ-10000A (800 × 800) Xuất xứ: Trung Quốc - Thiết bị xác định độ bền uốn - Máy thử cường độ thử uốn gạch ceramic ( Ốp lát) chỉ thị số (mô đun gãy, cường độ phá hủy); - Máy sử dụng hệ thống thủy lực để gia tải đồng nhất; - Phù hợp TCVN 6415:2005, GB/T3810.4-2006; - Máy có thể xác định cường độ thử uốn của các vật liệu vô cơ khác như amiăng, xi măng, thạch cao.
  • Giá : Liên Hệ

THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN UỐN GẠCH ỐP LÁT

Model: SKZ-10000A (800 × 800)

Xuất xứ: Trung Quốc

- Thiết bị xác định độ bền uốn

- Máy thử cường độ thử uốn gạch ceramic ( Ốp lát) chỉ thị số (mô đun gãy,

cường độ phá hủy);

- Máy sử dụng hệ thống thủy lực để gia tải đồng nhất;

- Phù hợp TCVN 6415:2005, GB/T3810.4-2006;

- Máy có thể xác định cường độ thử uốn của các vật liệu vô cơ khác

như amiăng, xi măng, thạch cao.

THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN UỐN GẠCH ỐP LÁT