THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC TRONG NHỰA

  • THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC TRONG NHỰA

  • Mã:
  • Mô tả:
    Thiết bị xác định hàm lượng nước trong nhựa Model: B075 Matest – Ý
  • Giá : Liên Hệ

Thiết bị xác định hàm lượng nước trong nhựa
Model: B075
Matest – Ý
Tiếu chuẩn: EN 1428, 12847 / ASTM D244 / NF T66-023, T66-113
Sử dụng để tính hàm lượng nước trong sản phẩm nhựa
 

Thiết bị gồm:
Bình cầu thủy tinh 500ml
Bình chứa thủy tinh 25ml vạch chia 0,1ml
Bình ngưng thủy tinh
Bộ tăng nhiệt bằng điện 
Nguồn điện: 230V 1ph 50-60Hz 500W
Nặng: 8kg