BỘ ĐIỀU KHIỂN MÁY NÉN XI MĂNG( BỘ HIỂN THỊ MÁY NÉN XI MĂNG, BỘ ĐẦU ĐỌC MÁY NÉN XI MĂNG)

  • BỘ ĐIỀU KHIỂN MÁY NÉN XI MĂNG( BỘ HIỂN THỊ MÁY NÉN XI MĂNG, BỘ ĐẦU ĐỌC MÁY NÉN XI MĂNG)

  • Mã:
  • Mô tả:
    BỘ ĐIỀU KHIỂN MÁY NÉN XI MĂNG( BỘ HIỂN THỊ MÁY NÉN XI MĂNG, BỘ ĐẦU ĐỌC MÁY NÉN XI MĂNG)
  • Giá : Liên Hệ

BỘ ĐIỀU KHIỂN MÁY NÉN XI MĂNG( BỘ HIỂN THỊ MÁY NÉN XI MĂNG, BỘ ĐẦU ĐỌC MÁY NÉN XI MĂNG)

Được sử dụng để điều khiển họat động của máy nén bê tông, xi măng trong phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng. theo các tiêu chuẩn thí nghiệm hiện hành như TCVN, ASTM.. sản phẩm có thể thay thế như một đầu đọc  hiển thị độc lập, hoặc thay thế cho các đầu đọc của máy nén cú đã bị hư hỏng, phù hợp với tất cả các loại máy nén bê tông.

Thông số kỹ thuật của bộ đầu đọc máy nén xi măng:

Hiển thị  tốc độ gia tải và in kết quả tức thời ngay su khi nén mẫu

Lưu trữ kết quả. khoảng 10 kết quả nén gần nhất

Hiển thị giá trị của một cảm biến tại thời điểm thí nghiệm

Hỗ trợ các mẫu lập phương mẫu trụ,  với bất kỳ các kích thước mẫu chuẩn,

Chấp nhận làm hiệu chuẩn cho 10 cảm biến khác  nhau, cho phép chọn tự động, hàm hiệu chuẩn tương ứng với từng loại thí nghiệm,