Gá đỡ đồng hồ so

  • Gá đỡ đồng hồ so

  • Mã:
  • Mô tả:
    Dùng để đỡ đồng hồ so trong bộ cần Benkenman
  • Giá : Liên Hệ