Máy thí nghiệm va đập của gạch men

  • Máy thí nghiệm va đập của gạch men

  • Mã:
  • Mô tả:
    Thiết bị xác định độ bền va đập bằng cách đo hệ số phản hồi cho gạch men. Xác định hệ số phản hồi bằng cách thả rơi bi thép ở độ cao cố định xuống mẫu và đo chiều cao bật nẩy.
  • Giá : Liên Hệ

Thiết bị xác định độ bền va đập bằng cách đo hệ số phản hồi cho gạch men. Xác định hệ số phản hồi bằng cách thả rơi bi thép ở độ cao cố định xuống mẫu và đo chiều cao bật nẩy.