THIẾT BỊ TRƯNG CẤT NHŨ TƯƠNG - THÍ NGHIỆM NHỰA

  • THIẾT BỊ TRƯNG CẤT NHŨ TƯƠNG - THÍ NGHIỆM NHỰA

  • Mã:
  • Mô tả:
    Thiết bị chưng cất nhũ tương Model: B063 KIT Matest – Ý
  • Giá : Liên Hệ

Thiết bị chưng cất nhũ tương
Model: B063 KIT
Matest – Ý
Tiêu chuẩn: EN 1431 / ASTM D244 / AASHTO T59 / CNR No100

Mục đích thí nghiệm: Mẫu nhũ tương nhựa đường được nung nóng trong một nồi chưng cất làm bằng hợp kim nhôm  đến nhiệt độ 260°C±5°C theo một trình tự, trong một khoảng thời gian quy định. Sau khi kết thúc quá trình chưng cất, xác định hàm ượng nhựa và hàm lượng dầu. Mẫu nhựa thu được sau khi chưng cất có thể được sử dụng để làm các thử nghiệm khác theo yêu cầu.

Thông số thiết bị:

- Nặng: 12kg
Cung cấp gồm: 
Bình chứa mẫu bằng nhôm
Ống sinh hàn 
Ống đong thủy tinh
Chân đế
Vòng đốt lửa với valve dừng
2 nhiệt kế ASTM 7C thang -2 đến 300oC