Xi Lanh Nén Dập Đá Dăm D75mm

  • Xi Lanh Nén Dập Đá Dăm D75mm

  • Mã:
  • Mô tả:
    Xi Lanh​ nén dập đá dăm, f75mm Thiết bị bao gồm: + Khuôn trụ thép D75mm + Piston nén + Và tấm đế. Làm bằng thép dày.
  • Giá : Liên Hệ